شما می توانید در  اپلیکیشن اندرویدی آموتیا توضیحاتی در مورد ژلاتین و خواص آن ،توضیح درباره آموتیا،همچنین دستور تهیه 3 نوع غذا و دسر  به همراه نکات آشپزی و تهیه دسر را مشاهده نمائید دانلود 


اپلیکیشن اندرویدی "دسر با آموتیا"،آموزش انواع دسر بوسیله پودر ژلاتین آموتیا (نسخه تیر 95-هر ماه 4 دستور جدید اضافه می شود) دانلود